Analyse van de Nederlandse online vacaturemarkt op 2,5 miljoen vacatures in Q3 / Q4 2013

Jobfeed heeft op verzoek een uitgebreide analyse gemaakt over 2,5 miljoen vacatures geplaatst in het tweede half jaar van 2013 in Nederland, waarvan na ontdubbeling 531.800 unieke vacatures* overbleven. Jobfeed is de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel die de online vacatures in Nederland verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Om goed inzicht te krijgen in de vacaturemarkt zal Jobfeed elk half jaar deze analyse herhalen en vergelijken met voorgaande semesters.

De meest opvallende aspecten zijn:

  • 14% van alle vacatures in Nederland gericht op ICT-ers
  • Daling aandeel vacatures in Oost-Nederland
  • Meer vacatures voor hoger opgeleiden
  • Handel grootste sector van Nederland

ICT veruit de grootste beroepsklasse van Nederland

Uit cijfers van Jobfeed blijkt dat 14% van alle vacatures gericht is op ICT-ers. ICT is daarmee de grootste beroepsklasse van Nederland. Ten opzichte van het eerste half jaar van 2013 is het marktaandeel van ICT met 0,3%-punt gestegen. Het aandeel Verkoop & Handel is in het tweede half jaar van 2013 met 0,6 procentpunt gegroeid en heeft nu een aandeel van bijna 12%. De grootste daler is Gezondheidszorg en Welzijn, die gedaald is naar de zesde plaats met 7% van het marktaandeel. Ook Beleid en Bestuur is in marktaandeel gekrompen en is nu van plek 8 naar plek 10 gegaan in de top 10 grootste beroepsklassen van Q3 en Q4 2013.

Marktaandeel vacatures van de grootste beroepsklassen in Nederland in het tweede half jaar van 2013 (Procent-punt verandering ten opzichte van het eerste half jaar van 2013) Bron: Jobfeed
Marktaandeel vacatures van de grootste beroepsklassen in Nederland in het tweede half jaar van 2013 (Procent-punt verandering ten opzichte van het eerste half jaar van 2013) Bron: Jobfeed

Daling marktaandeel vacatures in Oost-Nederland

Zuid-Holland heeft ruim 22% van alle vacatures van Nederland en biedt hierbij de meeste werkgelegenheid. Zuid-Holland wordt gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. Deze provincies laten alledrie een stijging zien in het marktaandeel ten opzichte van de eerste helft van 2013.

Utrecht is gestegen van de vijfde naar de vierde plek. Dit gaat ten koste van Gelderland, dat met 0,3 procentpunt daalt naar een marktaandeel van 9,9%. Niet alleen Gelderland heeft een kleiner marktaandeel gekregen. Ook het aandeel van de overige provincies in Oost-Nederland** (Flevoland en Overijssel) is gekrompen. De verandering wordt goed zichtbaar in de landkaart hieronder.

Marktaandeel vacatures per provincie in Nederland in het tweede half jaar van 2013 met procentpunt verandering ten opzichte van het eerste half jaar van 2013
Marktaandeel vacatures per provincie in Nederland in het tweede half jaar van 2013 met procentpunt verandering ten opzichte van het eerste half jaar van 2013

De meeste IT-vacatures in Noord-Holland

Zuid-Holland heeft het grootste totale aanbod aan vacatures, maar als je op zoek bent naar ICT-vacatures, dan moet je in Noord-Holland zijn, blijkt uit cijfers van Jobfeed. De taartdiagrammen hieronder tonen de verdeling van de twee grootste beroepsklassen, ICT en Verkoop & Handel, over de provincies.

Noord-Holland heeft de meeste ICT-vacatures van Nederland. Behalve in Noord-Holland zijn ook relatief veel ICT-vacature te vinden in Utrecht. Maar liefst 16% van alle ICT vacatures zijn te vinden in Utrecht, terwijl Utrecht slechts 10% van het totale aanbod aan vacatures in Nederland heeft.

Ook voor Verkoop & Handel zit je goed in Noord-Holland. Ruim een vijfde van al deze vacatures is hier te vinden. De provincie Flevoland springt er ook uit. Deze provincie heeft het minste aantal vacatures van heel Nederland, maar in Verkoop & Handel zijn hier meer vacatures te vinden dan in Drenthe, Zeeland, Friesland en Groningen.

Marktaandeel vacatures in beroepsklassen ICT en Verkoop en Handel per provincie. Bron: Jobfeed
Marktaandeel vacatures in beroepsklassen ICT en Verkoop en Handel per provincie. Bron: Jobfeed

Meer vacatures voor hoger opgeleiden in Utrecht

Uit cijfers van Jobfeed blijkt dat 51% van de Nederlandse online vacatures zich richt op hoger opgeleiden en 49% op de lager opgeleiden. Het eerste semester van 2013 waren deze percentages nog omgekeerd. Hoewel het merendeel van de vacatures zich op hoger opgeleiden richt, is dit slechts in drie provincies in de Randstad het geval. In Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland worden meer hoger- dan lager opgeleiden gevraagd. In de overige provincies is het aandeel vacatures voor lager opgeleiden groter.
Hieronder zie je de aantallen vacatures per provincie uitgesplitst per opleiding. Wat ook opvalt is dat bijv Overijssel meer vacatures voor hoger opgeleiden heeft dan Limburg, dat in totaal meer vacatures heeft.

Vacatures per provincie, uitgesplitst naar hoger en lager opgeleiden. Bron: Jobfeed
Vacatures per provincie, uitgesplitst naar hoger en lager opgeleiden. Bron: Jobfeed

Meeste vacatures voor lager opgeleiden in Verkoop & Handel

Wanneer gekeken wordt naar het aantal vacatures voor hoger en lager opgeleiden per beroepsklasse, worden grote verschillen zichtbaar. Veruit de meeste vacatures voor hoger opgeleiden zijn in de ICT. In de top 10 grootste beroepsklassen voor hoger opgeleiden zie je beroepsklassen naar voren komen die niet in de totale top 10 zitten. ‘Communicatie, marketing en PR’ en ‘Recht, arbeid en maatschappij’ en ‘Onderwijs, opleiding en training’ hebben de meeste vacatures voor hoger opgeleiden.
Voor lager opgeleiden zijn de meeste vacatures in Verkoop en Handel, gevolgd door Installatie, reparatie en onderhoud en Productie. De grootste beroepsklasse ICT is hier op plek 9 te vinden. Vervoer en transport sluit de top 10 af.

Beroepsklassen met meeste vacatures per opleidingsniveau. Bron: Jobfeed
Beroepsklassen met meeste vacatures per opleidingsniveau. Bron: Jobfeed

Handel grootste sector van Nederland

De meeste vacatures in Nederland in het tweede half jaar van 2013 bevinden zich in de sector Handel, gevolgd door Gezondheidszorg /Welzijn en Industrie/Techniek. Het marktaandeel van Handel is de grootste stijger in de top 10 met een winst van 1,5%. Ook ICT (+0,9%), Industrie/Techniek (+0,7%) en Zakelijke dienstverlening (+0,6%) tonen grote stijgingen. De Gezondheidszorg-branche heeft 2,4% marktaandeel verloren ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. Een andere grote daler is Onderwijs. In het eerste half jaar van 2013 stond Horeca in de top 10. Deze sector is gekrompen in het tweede half jaar en staat buiten de top 10 op de twaalfde plek.

Marktaandeel vacatures per branche. Bron: Jobfeed
Marktaandeel vacatures per branche. Bron: Jobfeed

*Methode en bronvermelding
De cijfers zijn afkomstig van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor deze analyse zijn 2,5 miljoen vacatures, geplaatst in de periode 1 juli t/m 31 december, geanalyseerd, gecategoriseerd en ontdubbeld. Hiervan zijn 530.000 unieke vacatures, exclusief stages, bijbanen, vrijwilligerswerk en franchises overgebleven, waarop de analyses uitgevoerd zijn.

** regioverdeling volgens het CBS: Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg), West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland), Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe), Oost-Nederland (Gelderland, Overijssel, Flevoland).

Voor meer informatie over deze analyse of over Jobfeed, neem contact op met Textkernel.