Bijna de helft van de ICT-vacatures in Noord- en Zuid-Holland

Het CBS kopte deze week dat een kwart van de ICT-bedrijven te kampen heeft met een personeelstekort en dat deze bedrijven verwachten daardoor minder te kunnen produceren. De vraag naar ICT-ers is al lange tijd groot, momenteel is zelfs een op de tien van de online geplaatste vacatures een ICT-vacature. Bijna een derde van die vacatures komt uit de ICT-branche. Dat blijkt uit data van Jobfeed.

Bijna 1 op de 2 ICT-vacatures in Noord- en Zuid-Holland

De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn absolute koplopers in de vraag naar ICT-ers: bijna de helft van het totaal aantal ICT-vacatures in Nederland zijn in deze twee provincies te vinden. Dit terwijl van alle online vacatures 38% in Noord- of Zuid-Holland te vinden is. In die twee provincies is de vraag naar ICT-ers dus significant hoger dan de totale vraag naar personeel.

De grote vraag naar ICT-ers en de moeite die werkgevers hebben om die vacatures in te vullen, heeft er wellicht toe geleid dat werkgevers veelal via externe bureaus werven. Ruim tweederde van alle ICT-vacatures is afkomstig van een intermediair, ‘slechts’ een derde wordt gepubliceerd door de werkgever zelf.

Werkgevers lijken vooral op zoek naar ICT-ers met een HBO-opleiding: in bijna de helft van de vacatures wordt specifiek om HBO-niveau gevraagd (43,9% in Q1 en 44,1% in Q2). Daarbij wordt in bijna een derde van de vacatures gevraagd om HBO of WO-niveau. Specifiek WO- of MBO-niveau wordt in ongeveer 10% van de vacatures gevraagd. In de meeste vacatures wordt gezocht naar software developers, waarbij PHP de toplijst aanvoert gevolgd door .NET en Java. Opvallend is verder dat de vraag naar Helpdeskmedewerkers hoog is.

Bronvermelding
Bovenstaand artikel is geschreven aan de hand van data uit Jobfeed, Textkernel’s Big Data tool voor arbeidsmarktanalyse, die dagelijks geautomatiseerd het internet afzoekt naar nieuwe vacatures. Gevonden vacatures worden binnen Jobfeed automatisch geanalyseerd en gecategoriseerd. Voor dit artikel is gekeken naar vacatures in de beroepsklasse ICT. Neem voor meer informatie contact met ons op.