ECABO gebruikt Jobfeed voor vacature-informatie

ECABO, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen, doet continu arbeidsmarktonderzoek. ECABO heeft met Research voor beleid een arbeidsmarktmodel ontwikkeld om de arbeidsmarktsituatie en verwachte ontwikkelingen in beeld te brengen. In dit arbeidsmarktmodel worden diverse bronnen aan elkaar gekoppeld, waaronder de vacature-informatie van Jobfeed.

ECABO heeft de nieuwe Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs uitgebracht. De Monitor geeft informatie over vraag en aanbod van banen en stageplekken, op landelijk en regionaal niveau. Deze arbeidsmarktgegevens zijn belangrijk voor bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen. De informatie helpt bijvoorbeeld onderwijsinstellingen  te besluiten welke opleidingen ze (blijven) aanbieden en voor hoeveel leerlingen.

Ecabo heeft een nieuwe serie arbeidsmarktboekjes uitgebracht: ‘Perspectief op werken en leren 2012 – 2016‘. Alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt- en stagemarkt worden hierin op een heldere manier beschreven. De boekjes kunt u op de pagina arbeidsmarktinformatie van Ecabo downloaden.

Voor meer informatie over ECABO zie www.ecabo.nl.