Fivelingo Appingedam en Diamant Groep Tilburg aan de slag met Jobfeed

Gepubliceerd op de website van Emergo-systems

Onlangs hebben twee COMPAS gebruikers de keuze gemaakt voor Jobfeed. Het gaat om Fivelingo Appingedam en Diamant Groep/18k in Tilburg. Beide organisaties zien veel toegevoegde waarde in het snel beschikbaar krijgen van actuele en gestructureerde vacature-informatie. De Jobfeed applicatie gaat daarin veel verder dan de zogenaamde gratis oplossingen. Zo kan er op postcodegebieden worden gezocht waardoor alle vacatures in het gehele verzorgingsgebied van een SW-bedrijf kunnen worden achterhaald. Ook de selectie op vacatures die lang openstaan en dus moeilijk zijn in te vullen, verdient de aandacht.

Jobfeed wordt gezien als strategische tool waarmee commerciële contacten kunnen worden aangeboord bij bedrijven waar veel vacatures beschikbaar zijn. Juist in gebieden waar het werk niet voor het oprapen ligt is deze en andere actuele vacature-informatie cruciaal. Met Jobfeed kan gerichter aan acquisitie worden gedaan om betreffende partijen te benaderen voor het plaatsen van medewerkers.

Het in gebruik nemen van Jobfeed past geheel in het strategische beleid van SW bedrijven om zoveel mogelijk mensen sneller aan een reguliere baan te helpen. Ook de nieuwe Participatiewet spoort daar toe aan. Actuele vacature-informatie die gestructureerd, gecategoriseerd en ontdubbeld is, is daarbij onmisbaar geworden.