GDPR komt eraan. Hoe groot is de vraag naar Data Protection Officers?

Op 25 mei wordt de GDPR, de nieuwe centrale Europese regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, ‘echt’ van kracht. Met nog slechts tweeënhalve maand te gaan, vroegen we ons af: zien we de vraag naar Data Protection Officers stijgen? Aan de hand van data uit Jobfeed zochten we het uit.

Bewaker persoonsgegevens

Nieuw is de GDPR – in het Nederlands AVG, Algemene Verordening Persoonsgegevens, niet. Wat er met name verandert is dat na 25 mei gehandhaafd zal worden. Voldoen organisaties niet aan de wet, dan liggen hoge boetes op de loer.

Om dataprivacy te waarborgen, moeten veel organisaties straks iemand aangesteld hebben die ondersteunt en adviseert bij het voldoen aan de wet- en regelgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens. Dat hoeft niet iemand uit eigen gelederen te zijn, een DPO  mag ook worden ingehuurd bij een extern bedrijf. Omdat een Data Protection Officer onafhankelijk moet kunnen opereren, kan inhuur via een extern bureau in sommige gevallen misschien de voorkeur hebben, bijvoorbeeld bij kleine(re) bedrijven.

En de teller staat op…

In februari 2017 waren er 68 vacatures voor de functie van Data Protection Officer – en dat is inclusief vergelijkbare functiebenamingen, zoals Functionaris Bescherming Persoonsgegevens of Data Privacy Officer. Niet echt schrikbarend veel, maar 25 mei 2018 was in februari 2017 natuurlijk nog ver weg. Vanaf de tweede helft van 2017 begint dat aantal een enigszins toe te nemen: in november, een half jaar voordat de GDPR gehandhaafd zal worden, waren er ‘al’ 126 unieke online vacatures voor de functie van DPO. Grofweg twee keer zoveel dus als in februari van dat jaar. Het aantal advertenties groeide iets minder hard: tot 462 in november 2017.

Goede voornemens in het nieuwe jaar?

Vanaf begin dit jaar loopt het aantal vacatures rap op tot 244 in de maand februari. Die stijging lijkt vooral op conto te komen van werkgevers zelf. Ruim 58% van alle unieke vacatures voor DPO’s dit jaar werd geplaatst door een werkgever zelf, tegen iets meer dan 41% door een intermediair. In het eerste kwartaal van vorig jaar lagen die marktaandelen nog veel dichter bij elkaar: 51,5% voor directe werkgevers en 48,5% voor intermediairs.

Freelance DPO in trek

In verreweg de meeste vacatures wordt een vaste aanstelling geboden. Opvallend is echter dat vanaf begin dit jaar ook steeds vaker een freelance aanstelling wordt geboden. Omwille van de onafhankelijkheid misschien?

Werven in het Nederlands of Engels?

Verrassend om te zien tot slot is dat er na de eerste helft van 2017 minder in het Engels geworven wordt. Was in het tweede kwartaal van 2017 nog bijna één op de vijf vacatures voor DPO in het Engels, daarna loopt dat rap terug tot slechts een op de tien aan het begin van dit jaar.

Lees ook ons vorige artikel bij Werf& over de vraag naar DPO’s.

Bronvermelding

Data is afkomstig uit Jobfeed, de arbeidsmarktanalyse en leadgeneratie tool van Textkernel. Gezocht is op een combinatie van diverse functietitels en woorden, geput uit bestaande vacatures. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.