Het “Catshuis-effect”

Oorzaak en gevolg zijn vaak moeilijk aan te tonen. Maar een ding is zeker: het lange onderhandelen heeft geen positief effect gehad op het vacaturevolume. Dat blijkt uit de cijfers van Jobfeed over unieke vacatures.

Trendbreuk in April
De grafiek toont het vacatureverloop over de maanden januari tot en met april van dit jaar, in vergelijking met het verloop in de twee jaren ervoor. Zowel 2010 als 2011 tonen een stijging over deze maanden. Echter, een duidelijke trendbreuk is zichtbaar in april 2012: het “Catshuis-effect”.

catshuiseffect.-Bron-Jobfeed

Verkoop & Handel lijdt het meest
Het mislukken van het Catshuisberaad en het vallen van het kabinet brengen grote economische onzekerheid met zich mee. Dit heeft een zichtbare uitwerking op het vacaturevolume. De beroepsgroep Verkoop & Handel heeft het meest geleden onder de politieke onrust. Het aantal nieuwe vacatures in deze beroepsklasse is in de afgelopen maand met ruim 20% gedaald*. Ook het aantal vacatures in de beroepsgroep Beleid & Bestuur is flink afgenomen met ruim 16%.

*verandering in het aantal nieuw geplaatste vacatures in april ten opzichte van maart. Bron: Jobfeed
*verandering in het aantal nieuw geplaatste vacatures in april ten opzichte van maart. Bron: Jobfeed

De volgende verkiezingen worden pas in september gehouden. Hoe zullen de komende maanden verlopen? Jobfeed blijft de arbeidsmarkt voor u monitoren.

Wilt u meer weten over deze of andere Jobfeed-cijfers?
Vraag meer informatie aan over Jobfeed.