I amsterdam – Amsterdam als trekpleister voor internationaal talent

Amsterdam wil meer internationaal talent aantrekken en aan zich binden. De Amsterdam Economic Board, een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de Metropoolregio Amsterdam, zet zich hiervoor in met het programma Amsterdam works, waarbij gebruik gemaakt wordt van het merk I amsterdam.

Het merk I amsterdam

i-amsterdam_logoI amsterdam is het merk waarmee Amsterdam zich wereldwijd presenteert ten aanzien van bezoekers, bedrijven en (toekomstige) bewoners. De Amsterdam Economic Board zet het merk I amsterdam nu ook actief in om Amsterdam te promoten als een geweldige plek om te studeren en te werken. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een goed vestigingsklimaat voor internationaal talent.

Waarom buitenlands talent aantrekken?

“Internationaal talent is zeer belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam”, zegt Karoline Moors, programmamanager Amsterdam works. “Wij zijn een kennisintensieve regio, waar in toenemende mate sprake is van schaarste van specifieke talenten. Internationaal talent biedt hiervoor een oplossing, brengt bovendien nieuwe kennis en een andere kijk op zaken met zich mee en bevordert innovatie. Daarnaast slaat internationaal talent bruggen met andere markten en culturen en stimuleert het het investeringsklimaat van de regio, waardoor nieuwe internationale bedrijven zich in de MRA zullen vestigen.”

Amsterdam, de stad voor internationaal talent

Karoline Moors geeft aan dat Amsterdam de perfecte bestemming is voor buitenlands talent. “Amsterdam staat bekend om haar internationale, open karakter waarin creativiteit, innovatie en handelsgeest gestimuleerd worden. Door Amsterdam als een aantrekkelijke stad te positioneren, stimuleren we het talent voor de MRA en haar werkgevers te kiezen of hier een eigen bedrijf te starten. Om de keuze voor Amsterdam te stimuleren moeten we ervoor zorgen dat zaken als wet en regelgeving, huisvesting, internationale scholen ook goed geregeld zijn.”

Informatie over werken in Amsterdam

Op www.iamsterdam.com kunnen geïnteresseerden alles vinden over werken, studeren en wonen in Amsterdam. Om de werkgelegenheid van de regio voor internationals goed in beeld te brengen, wordt de webportal iamsterdam.com/work ingezet. Met de Job search en Employer map krijgt de bezoeker toegang tot alle Engelstalige vacatures en worden bedrijven die open staan voor internationaal talent in kaart gebracht. Daarnaast verstrekt de portal informatie over de belangrijke sectoren van de regio en praktische zaken, zoals huisvesting en regelgeving.

Technologie achter de Job Search-tool

I-amsterdam-job-searchtool-textkernel-jobfeed1Voor de Job Search-tool wordt zowel gebruik gemaakt van de semantische zoektechnologie van Textkernel en haar Big Data tool voor vacatures, Jobfeed, die alle vacatures in Nederland verzamelt, verrijkt en categoriseert. Jobfeed filtert uit het landelijk aanbod de relevante vacatures voor deze doelgroep: hogeropgeleide Engelstalige vacatures in een straal van 50 km rond Amsterdam, waarbij Nederlands geen vereiste is.

Gemakkelijk relevante vacatures vinden

De vacatures worden met behulp van Textkernel’s semantische zoektechnologie gemakkelijk doorzoekbaar gemaakt in de Job search-tool. Bovendien is er een koppeling gemaakt met de employer map, zodat de actuele Engelstalige vacatures ook daar, per geregistreerde werkgever, zichtbaar zijn. “Met de job search-tool van Textkernel kunnen internationale werkzoekenden snel en gemakkelijk de voor hen relevante vacatures vinden”, bevestigt Karoline Moors. “Internationaal talent krijgt inzicht in het Engelstalige aanbod waarvoor je geen Nederlands hoeft te spreken en kan gemakkelijk filteren op beroep, branche en bedrijfsgrootte”.

Amsterdamse werkgevers in de spotlight

I-amsterdam-employer-map-textkernel-jobfeedWerkgevers in Amsterdam kunnen zich gratis registeren op de Employermap. De Engelstalige vacatures die aan de gestelde criteria voldoen, komen in principe automatisch in de job search. Voor het komende jaar zet Amsterdam works ook in op het proactief aantrekken van internationaal talent; gebruik makend van social media en gerichte acquisitie in het buitenland. De focus ligt daarbij in eerste instantie op IT talent.

Meer informatie

Voor meer informatie over de initiatieven van Amsterdam works kunt u contact opnemen met Karoline Moors, k.moors@amecboard.com.

Voor meer informatie over Jobfeed en de semantische zoektechnologie van Textkernel, neem contact op met het team van Textkernel via demo@textkernel.nl.