ICT grootste beroepsklasse van Nederland

  • Administratieve en management-functies getroffen door de crisis
  • Stijging vacatures in beroepsklassen Gezondheidszorg, Installatie en ICT
  • ICT de grootste beroepsklasse van dit moment

De crisis heeft zijn impact gehad op de arbeidsmarkt. Het totaal aantal vacatures in de april 2013 ligt 3,4% lager dan in september 2008, toen de crisis net getroffen had. Dat niet elke beroepsklasse even hard getroffen is, blijkt uit cijfers van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel.

Ontwikkeling van het aantal unieke vacatures geplaatst in de maanden september 2008 t/m april 2013. Bron: Jobfeed
Ontwikkeling van het aantal unieke vacatures geplaatst in de maanden september 2008 t/m april 2013. Bron: Jobfeed

Opvallende daling Administratie en Klantenservice
De opvallendste beroepsklasse is Administratie en Klantenservice. Tot en met de zomer van 2010 had deze beroepsklasse veruit de meeste vacatures in Nederland. Daarna daalde het vacaturevolume drastisch. In april 2013 lag het aantal vacatures van deze beroepsklasse 54 procent lager dan september 2008. De beroepsklasse Adminstratie en Klantenservice is daarmee de derde grootste beroepsklasse op dit moment, achter ICT en Verkoop & Handel.

Daling management-vacatures
Een andere opvallende daler is de beroepsgroep Beleid en Bestuur. Het aantal vacatures in deze beroepsklasse lag in april 2013 43 procent lager dan in september 2008. De grafiek hieronder laat ook een duidelijke daling zien. Met name de management- en consultantfuncties zijn afgenomen, blijkt uit cijfer van Jobfeed.

Ontwikkeling van het aantal unieke vacatures tussen september 2008 en april 2013 in de beroepsklassen Administratie & Klantenservice en Beleid & Bestuur. Bron: Jobfeed
Ontwikkeling van het aantal unieke vacatures tussen september 2008 en april 2013 in de beroepsklassen Administratie & Klantenservice en Beleid & Bestuur. Bron: Jobfeed

Stijging vacatures in ICT, Installatie en Gezondheidszorg
Niet alle beroepsklassen laten een daling zien. Een aantal beroepsklassen is flink gestegen in vacatures sinds september 2008. De grootste stijgers zijn Gezondheidszorg (+70%), Installatie, reparatie en onderhoud (+43%) en de grootste beroepsklasse van dit moment: ICT (+33%).

Ontwikkeling van het aantal unieke vacatures tussen september 2008 en april 2013 in de beroepsklassen Gezondheidszorg & Welzijn, Installatie, Reparatie & Onderhoud en ICT. Bron: Jobfeed
Ontwikkeling van het aantal unieke vacatures tussen september 2008 en april 2013 in de beroepsklassen Gezondheidszorg & Welzijn, Installatie, Reparatie & Onderhoud en ICT. Bron: Jobfeed

Deze cijfers zijn afkomstig uit Jobfeed. Jobfeed verzamelt alle Nederlandse vacatures online, categoriseert deze en maakt ze doorzoekbaar. Jobfeed verzamelt al sinds 2006 gegevens over de vacaturemarkt en kan daardoor een goed overzicht geven van de ontwikkeling van de vacaturemarkt.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.