Inzicht in de Franse vacaturemarkt – Q1 + Q2 2013

Jobfeed verzamelt en categoriseert de online vacatures in Frankrijk en maakt deze doorzoekbaar. De gegevens in Jobfeed bieden veel inzicht in de vacaturemarkt. Jobfeed heeft een analyse gemaakt over het eerste half jaar van 2013.

  • Verkoop & Handel grootste beroepsklasse met 13% van de online vacatures
  • 57% van de online vacatures richten zich op lager opgeleiden*, 43% op hoger opgeleiden.
  • 73% van de ICT-vacatures richt zich op hoger geschoolden
  • Beroepsklassen met veel vacatures gericht op lager opgeleiden, adverteren minder vaak

Meeste vacatures in Verkoop en Handel

In Frankrijk zijn de meeste vacatures te vinden in Verkoop en Handel. 13% van alle online geplaatste vacatures bevindt zich in deze beroepsklasse, blijkt uit de Jobfeed cijfers. Verkoop wordt gevolgd door Productie (8,5%) en Administratie & Klantenservice (8,4%). Opvallend is dat ICT met 5,8% op de 6e plek staat van grootste beroepsklassen. In andere landen als Nederland (12,5%) en Duitsland (10%) is dit juist de grootste beroepsklasse.

Marktaandeel online vacatures van de tien grootste beroepsklassen in Frankrijk. Bron: Jobfeed France.
Marktaandeel online vacatures van de tien grootste beroepsklassen in Frankrijk. Bron: Jobfeed France.

Meeste banen in Île de France, meeste productie banen in Rhône-Alpes

Gekeken naar de verdeling van de banen over de Franse regio’s, wordt duidelijk dat meer dan een vijfde van de banen te vinden zijn in Île de France. Rhône-Alpes volgt met 10%.

Ook binnen beroepsklassen zijn verschillen tussen streken. Terwijl de grootste beroepsklasse ‘Verkoop’ grofweg dezelfde verdeling toont als het totaal aantal vacatures, toont ‘Productie’ een compleet andere distributie. De grafieken hieronder tonen het verschil. De meeste productie-banen kunnen gevonden worden in Rhône-Alpes, gevolgd door Île de France en Pays de la Loire.

Percentage-van-de-vacatures-per-regio-in-Frankrijk

Gevraagd opleidingsniveau

Uit cijfers van Jobfeed blijkt dat 57% van de online vacatures zich richten op lager opgeleiden (t/m Bac) en 43% op de hoger opgeleiden (Bac2 en hoger). In Frankrijk valt op dat de meeste vacatures waar een hoger opleidingsniveau gevraagd wordt, zich in het noorden van het land bevinden. In Île de Paris en Nord-Pas-de-Calais is het percentage banen gericht op hoger opgeleiden hoger dan gemiddeld (respectievelijk 56% en 46%).

Percentage vacatures gericht op hoger opgeleiden, per regio. Bron: Jobfeed France
Percentage vacatures gericht op hoger opgeleiden, per regio. Bron: Jobfeed France

De verhouding vacatures voor hoger versus lager opgeleiden verschilt ook per beroepsklasse. De grafiek hieronder toont dat 73% van de ICT-vacatures zich richt op hoger opgeleiden. Engineering volgt met 70%. Horeca en Productie zijn de beroepsklassen waar de meeste lager geschoolden gevraagd worden. Slechts 19 en 21 procent van de productie-vacatures richt zich op hoger opgeleiden.

Aandeel vacatures gericht op lager opgeleiden (t/m Bac) en hoger opgeleiden (vanaf opleidingsniveau Bac2) per beroepsklasse. Bron: Jobfeed France.
Aandeel vacatures gericht op lager opgeleiden (t/m Bac) en hoger opgeleiden (vanaf opleidingsniveau Bac2) per beroepsklasse. Bron: Jobfeed France.

Meer geadverteerd voor hoger opgeleiden

Vacatures worden vaak meer dan eens geplaatst. Jobfeed verzamelt online vacatures en ontdubbelt deze tegen de eerder gevonden vacatures.

Onderstaande grafiek toont de mate waarin een vacature geadverteerd wordt, ten opzichte van het gemiddelde.

Verschil aantal plaatsingen per vacature ten opzichte van het gemiddelde, per beroepsklasse. Bron: Jobfeed
Verschil aantal plaatsingen per vacature ten opzichte van het gemiddelde, per beroepsklasse. Bron: Jobfeed

Engineering, ICT en Administratie worden het meest gepubliceerd. Horeca, Bouw en productie een stuk minder dan gemiddeld. Opvallend is dat de beroepsklassen waar het meest voor gepubliceerd wordt, de beroepsklassen zijn die veel vacatures hebben voor hoger opgeleiden. Omgekeerd geldt hetzelfde, vacatures die zich richten op lager opgeleiden, plaatsen hun vacatures relatief minder vaak.

Bronvermelding
Deze analyse is gemaakt door 4.752.066 vacatures te monitoren, verspreid over 6.730 websites in het eerste half jaar van 2013. Het verzamelde vacature-aantal is na ontdubbeling. De gegevens zijn afkomstig uit Jobfeed France, de monitoringtool voor de Franse vacaturemarkt van Textkernel.

PDF: Analyse Jobfeed – Marché des offres d’emploi France 1er semestre 2013