Jobfeed Analytics: vacatures november

Het aantal unieke vacatures in november 2012 is met 15% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel. In november vorig jaar was het aantal unieke vacatures met 28% gestegen ten opzichte van 2010. Het aantal vacatures in dit jaar ligt nog 9% boven het vacatureniveau in november 2010.

De grafiek hieronder toont het aantal nieuwe vacatures geplaatst in november, uitgesplitst in vacatures van directe werkgevers en intermediairs. Wat opvalt is dat met name het aantal vacatures van intermediairs zeer onderhevig is aan schommelingen. Waar de verandering in vacatures van 2010 naar 2011 en 2011 naar 2012 op respectievelijk 14% en -9% lag voor werkgevers, lag dit op 36% en -18% voor de intermediairs.

vacatures-november

Jobfeed blijft voor u de arbeidsmarkt in de gaten houden.