Meeste vacatures geplaatst op donderdag

Donderdag is de populairste dag om vacatures te plaatsen. Dat blijkt uit analyse van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel, over 2,2 miljoen Nederlandse vacatures* geplaatst tussen 1 juli en 15 december in 2013. Uit Jobfeed blijkt dat ruim 19% van alle vacatures in Nederland op donderdag wordt geplaatst.

Zondag minst populaire dag om vacatures te plaatsen
Naast donderdag zijn ook vrijdag en dinsdag populaire dagen om vacatures te plaatsen. Dat wordt zichtbaar in de grafiek hieronder dat de percentages van het aantal geplaatste vacatures per dag weergeeft. De mate waarin vacatures geplaatst worden op dinsdag, donderdag en vrijdag verschilt minimaal. Dit geldt echter niet voor het weekend. In Nederland worden maar weinig vacatures in het weekend geplaatst. Op zondag wordt slechts 4% van alle vacature online gezet. Ook maandag blijft achter met 15%. Of dat verstandig is, valt te betwijfelen. Uit onderzoek van Connexys voor radiozender BNR blijkt namelijk dat de meeste sollicitaties plaatsvinden op maandag.

Percentage plaatsingen van vacatures per dag van de week, gemeten over de spiderdatum van alle vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013. Bron: Jobfeed
Percentage plaatsingen van vacatures per dag van de week, gemeten over de spiderdatum van alle vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013. Bron: Jobfeed

Intermediairs plaatsen vaker op vrijdag, werkgevers op dinsdag
Wanneer gekeken wordt naar het gedrag van directe werkgevers en intermediairs, worden een aantal verschillen zichtbaar. Intermediairs plaatsen hun vacatures bijna even vaak op vrijdag als op donderdag, terwijl werkgevers juist meer op dinsdag (en donderdag) plaatsen. Dat wordt zichtbaar in de grafiek hieronder, dat het percentage geplaatste vacatures per weekdag toont, uitgesplitst naar directe werkgever en intermediair. Ook valt op dat werkgevers hun vacatures veel minder dan intermediairs op vrijdag en in het weekend uitzetten, maar juist vaker vacatures op maandag plaatsen.

Percentage plaatsingen van vacatures per dag van de week, gemeten over de spiderdatum van alle vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013, uitgesplitst naar plaatsingen van directe werkgevers en intermediairs. Bron: Jobfeed
Percentage plaatsingen van vacatures per dag van de week, gemeten over de spiderdatum van alle vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013, uitgesplitst naar plaatsingen van directe werkgevers en intermediairs. Bron: Jobfeed

Woensdag en het weekend populairder in Duitsland en Frankrijk
Jobfeed verzamelt en analyseert ook de vacatures in Duitsland en Frankrijk en kan hierdoor cross-country analyses maken. Uit deze analyses blijkt dat in Duitsland en Frankrijk de meeste vacatures geplaatst worden op woensdag, respectievelijk 17,9% en 18,6% van alle vacature-uitingen. In beide landen volgt donderdag op de voet als populaire dag om vacatures te plaatsen. Wat opvalt als je alle landen naast elkaar zet, is dat Nederland heel actief is met plaatsen op werkdagen, maar veel minder dan in Frankrijk en Duitsland vacatures in het weekend plaatst.

Percentage plaatsingen van vacatures per dag van de week in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bron: Jobfeed
Percentage plaatsingen van vacatures per dag van de week in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bron: Jobfeed

*Methode en bronvermelding
De cijfers zijn afkomstig van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor deze analyse zijn 2,2 miljoen vacatures geanalyseerd op basis van hun spiderdatum, de datum waarop de Jobfeed-spiders de vacatures opgehaald hebben (dit kan verschillen met de zichtbare datum in Jobfeed: de datum waarop de vacatures verwerkt zijn). Om er zeker van te zijn dat de spiderdatum ook de plaatsingsdatum is, zijn alleen de vacature-plaatsingen (inclusief dubbelen) meegenomen, geplaatst in de periode 01-07-2013 t/m 15-12-2013, van sites die Jobfeed (minimaal) dagelijks spidert. Dit komt neer op 96% van het totaal aantal geplaatste vacatures in die periode.

Wilt u meer weten over Jobfeed? Neem contact op met Textkernel.