Meeste vacatures in Frankrijk geplaatst op woensdag

Woensdag is de populairste dag om vacatures te plaatsen in Frankrijk. Dat blijkt uit analyse van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel, over 4,9 miljoen Franse vacatures* geplaatst tussen 1 juli en 15 december in 2013.

Minste vacatures geplaatst op zondag en maandag
Naast woensdag zijn ook donderdag en vrijdag populaire dagen in Frankrijk om vacatures te plaatsen. Dat wordt zichtbaar in de grafiek hieronder dat de percentages van het aantal geplaatste vacatures per dag weergeeft. Opvallend is dat in het weekend op zaterdag meer vacatures worden geplaatst dan op maandag. Zondag en maandag worden de minste vacatures geplaatst, slechts 6% en 10% van alle vacatures.

Percentage plaatsingen van vacatures per dag in Frankrijk, gemeten over de spiderdatum van vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013. Bron: Jobfeed
Percentage plaatsingen van vacatures per dag in Frankrijk, gemeten over de spiderdatum van vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013. Bron: Jobfeed

Werkgevers plaatsen vaker op dinsdag, intermediairs op zaterdag
Jobfeed heeft een onderscheid gemaakt in vacatures geplaatst door directe werkgevers en intermediairs. De grafiek hieronder toont de verschillen. Directe werkgevers plaatsen hun vacatures vaker op maandag en dinsdag dan intermediairs. Waar werkgevers 17,8% van hun vacatures op dinsdag plaatsen, is dat bij intermediairs ruim 2,5%-punt minder. Intermediairs plaatsen hun vacatures daarentegen vaker in het weekend. Op zaterdag zetten zij bijna 15% van al hun vacatures online. Dat is maar liefst 3%-punt meer dan werkgevers.

Percentage plaatsingen van vacatures per dag in Frankrijk, gemeten over de spiderdatum van alle vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013, uitgesplitst naar plaatsingen van directe werkgevers en intermediairs. Bron: Jobfeed
Percentage plaatsingen van vacatures per dag in Frankrijk, gemeten over de spiderdatum van alle vacatureplaatsingen tussen 1-7-2013 en 15-12-2013, uitgesplitst naar plaatsingen van directe werkgevers en intermediairs. Bron: Jobfeed

Meer vacatureplaatsingen op maandag in Duitsland en Nederland
Jobfeed verzamelt en analyseert ook de vacatures in Nederland en Duitsland en kan hierdoor cross-country analyses maken. Uit deze analyses blijkt dat in Frankrijk vacatures veel minder vaak op maandag worden geplaatst dan in Duitsland en Nederland. Zaterdag is dan weer een populaire dag in Frankrijk. Er worden hier bijna twee keer zoveel vacatures geplaatst als in Nederland.

Percentage plaatsingen van vacatures per weekdag in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bron: Jobfeed
Percentage plaatsingen van vacatures per weekdag in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bron: Jobfeed

*Methode en bronvermelding
De cijfers zijn afkomstig van Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor deze analyse zijn 4,9 miljoen Franse vacatureplaatsingen geanalyseerd op basis van hun spiderdatum. Dit is de datum waarop de Jobfeed-crawlers de vacatures opgehaald hebben (dit kan verschillen met de zichtbare datum in Jobfeed: de datum waarop de vacatures verwerkt zijn). Om er zeker van te zijn dat de spiderdatum ook de plaatsingsdatum is, zijn alleen de vacature-plaatsingen (inclusief dubbelen) meegenomen, geplaatst in de periode 01-07-2013 t/m 15-12-2013, van sites die Jobfeed (minimaal) dagelijks spidert. Dit komt neer op 99% van het totaal aantal geplaatste Franse vacatures in Jobfeed in die periode.

Wilt u meer weten over Jobfeed? Neem contact op met Textkernel.