Nieuwe release Search! – User Activity Reporting

Maak je gebruik van de statistieken in Search? In onze nieuwste release hebben we deze rapportagemodule verder uitgebreid en kun je inzoomen op de user adoption op individueel niveau. Zo kun je je team nog beter managen en begeleiden.

User Activity Reporting in Search! Wat is er nieuw?

  • Inzicht in user adoption
  • Filter op individuele gebruikers en datumbereik
  • Krijg inzicht in de meest gebruikte zoektermen, meest gebruikte velden enz.
  • Krijg inzicht in acties naar aanleiding van zoekresultaten
  • Monitor voortgang van strategische plannen op de werkvloer
  • Creëer eigen rapportages in je eigen Business Intelligence tool via de export API

Inzicht in user adoption binnen handbereik

Search!-klanten met toegang tot de statistieken kunnen nu ook filteren op individuele gebruikers en datumbereik. Dit geeft waardevolle inzichten in de user adoption van Textkernel’s krachtige semantische zoeksoftware. Daarnaast geeft deze nieuwe feature zicht op de voortgang van de uitvoer van strategische plannen op de dagelijkse werkvloer.

De nieuwe User Activity Reporting bevat bijvoorbeeld statistieken zoals het aantal uitgevoerde en opgeslagen zoekopdrachten per teamlid. Daarnaast wordt getoond welke acties zijn uitgevoerd op de zoekresultaten, zoals het bekijken van een kandidaatprofiel, taggen van een kandidaat of het matchen van een vacature naar kandidaten. Tot slot bevat de module een toplijst van meest gebruikte zoektermen en -velden.

Deze nieuwe rapportages bieden heldere en meetbare inzichten in de user adoption van Search!. Aan de hand daarvan kan bijvoorbeeld worden bepaald of teamleden meer training nodig hebben of individuele gebruikers worden geselecteerd die als ambassadeur de rest van het team kunnen ondersteunen. Deze inzichten helpen managers en afdelingshoofden hun team(s) nog beter te begeleiden.

Monitor voortgang van strategische plannen

Inzichten uit de User Activity Reporting helpen ook zicht te krijgen op de uitvoer van strategische plannen op de dagelijkse werkvloer. De statistieken tonen aan of alles volgens plan of dat verdere sturing nodig is om iedereen in het team dezelfde kant op te krijgen. Daarnaast biedt analytics van zoekopdrachten, meest gebruikte zoektermen en -velden, en acties door teamleden naar aanleiding van zoekresultaten, inclusief de succesratio, handvaten voor het verfijnen van een strategie voor de nabije toekomst.

Aangepaste rapportages

Wil je meer geavanceerde rapportages dan aangeboden via het standaard dashboard? Het is ook mogelijk de ruwe data op te haIen via de User Activity Export API, en te integreren in je eigen Business Intelligence tool, waarmee je je eigen rapportages kunt creëren.

Nu beschikbaar in bèta

User Activity Reporting is nu beschikbaar voor alle gebruikers van de statistieken in Search! Ga naar de reguliere statistieken en klik op de link naar het bèta-dashboard, bovenin je scherm.

Search! is Textkernel’s krachtige semantische zoek- en sourcingtool, die je helpt de beste kandidaten te vinden in je eigen database en externe bronnen. Nog geen gebruiker van Search! of de statistieken in Search? Neem contact met ons op, we kijken graag samen vrijblijvend naar de mogelijkheden!