Online vacatures voor verpleegkundigen in Nederland en Europa [infographic]

De vraag naar verplegend personeel blijft onverminderd groot. De tekorten lopen zelfs zo hoog op dat Nederlandse ziekenhuizen zich soms genoodzaakt zien tijdelijk een patiëntenstop af te kondigen. Ook in andere Europese landen lijkt het tekort aan verplegend personeel nijpend, waarbij het Verenigd Koninkrijk de kroon spant. We zochten uit wat de verschillen zijn tussen de vraag naar verplegend personeel in Nederland en de ons omringende landen.

Vacatures versus aantal verpleegkundigen aan het werk

In onderstaande infographic is te zien dat het Verenigd Koninkrijk verreweg de meeste online vacatures heeft voor verpleegkundigen. Kijken we naar het aantal verpleegkundigen per 100.000 inwoners en het aantal online vacatures per 100.000 inwoners, dan worden de verschillen nog duidelijker: waar Nederland 1.050 verpleegkundigen per 100.000 inwoners telt, zijn dat er in het Verenigd Koninkrijk slechts 790. Het aantal online vacatures voor verpleegkundigen per 100.000 inwoners lijkt in vergelijking tot andere landen in Nederland zelfs redelijk gemiddeld tot aan de lage kant.

Flinke stijging in vraag naar verpleegkundigen

Bovenstaande neemt niet weg dat het aantal online vacatures voor verpleegkundigen tussen 2015/2016 en 2016/2017 in Nederland flink is gestegen: met bijna 17%. Hoewel dit in grote lijnen een vergelijkbaar stijgingspercentage is met de ons omringende landen, is het effect in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland veel groter. Het aantal vacatures was immers in 2015/2016 in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland al vele malen hoger.

Meest gevraagde beroepen in de Gezondheidszorg in Nederland

Verzorgenden worden het meest gevraagd in de beroepsklasse Gezondheidszorg en Welzijn, in Nederland. Verpleegkundigen volgen op de tweede plek, artsen op de vierde. Ruim de helft van de vacatures wordt geplaatst door een intermediair.

Bevolkingsgroei en tekorten in de zorg

De vraag naar verpleegkundigen is niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen enorm hoog. Met een groeiende en steeds ouder wordende bevolking zal de vraag naar verplegend personeel eerder toe dan afnemen. Grote vraag is hoe de diverse landen dit probleem in de komende jaren zullen aanpakken.

Klik hier om een .pdf van onderstaande infographic te downloaden. Voor de .jpg klik op onderstaande afbeelding.

Een analyse van bijna 1,5 miljoen vacatures

Data in deze infographic is afkomstig uit Jobfeed, de Big Data tool van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor dit artikel zijn 1,5 miljoen unieke online vacatures voor verpleegkundigen, geplaatst in de periode 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2017 in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, geanalyseerd. Vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises zijn buiten beschouwing gelaten. Data over het aantal verpleegkundigen per 100.000 inwoners is afkomstig uit “Health at Glance 2017” van OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Bovenstaande informatie mag vrijelijk worden verspreid, onder voorbehoud van bronvermelding en link naar het originele artikel.

Over Jobfeed

Jobfeed biedt een actueel én historisch overzicht van alle online vacatures in Nederland en is een waardevolle informatiebron, analysemiddel en acquisitietool voor werving & selectie, uitzendbureaus, detacheerders, vacaturebanken, mobiliteit- en onderzoeksorganisaties. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een gratis testaccount op www.textkernel.nl/jobfeed.