Sneller vacatures plaatsen met Textkernel’s vacatureparsing in InGoedeBanen.nl

ingoedebanenInGoedeBanen.nl is een van de aanbieders van multiposting in Nederland. Om haar klanten extra snelheid en service te bieden in het plaatsen van vacatures, maakt InGoedeBanen.nl gebruik van de vacatureparsing-technologie van Textkernel.

Automatische verrijking

Met haar tool Easyposting maakt InGoedeBanen.nl gebruik van automatische mapping (binnen InGoedeBanen.nl ook wel verrijking genoemd) in haar multipostingproces. Mapping is het koppelen van de indelingen van de klant aan de indelingen van een vacaturebank. Deze mapping is gebaseerd op woordpatronen in de vacaturetekst en daardoor veel minder foutgevoelig dan statische mapping. Om dit proces zowel snel als accuraat te laten verlopen, heeft InGoedeBanen.nl gekozen voor de vacatureparsing van Textkernel.

Tijdswinst met behoud van kwaliteit

Een gebruiker kan met de vacaturetekst de gevraagde velden voorafgaand aan het multipostingproces automatisch laten invullen. Textkernel’s vacatureparsingtechnologie haalt binnen enkele seconden de data uit de vacature en mapt deze naar de juiste categorieën.

“Textkernel’s vacatureparsingtechnologie maakt het mogelijk om vacatures zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies volledig geautomatiseerd op jobboards te plaatsen. Dit levert onze klanten een echte tijdswinst op, met behoud van de kwaliteit.”, zegt Peter Nieuwpoort, mede-eigenaar van InGoedeBanen.nl.

Humares over Textkernel

Hans Scheers van Humares is positief over de samenwerking van Textkernel en InGoedeBanen.nl:

humares“De tijd die wij besteden aan het distribueren van onze vacatures is aanzienlijk verminderd. Dit tot enthousiasme van collega’s die soms grote aantallen vacatures plaatsen op een verscheidenheid aan gratis en betaalde jobboards. De technologie van Textkernel is ons overigens niet vreemd. Wij maken al geruime tijd gebruik van Textkernel’s matching-technologie om onze kandidaten aan vacatures én vacatures aan kandidaten te koppelen. Zowel Textkernel’s parsing- als matchingtechnologie had zich al bewezen.”

Meer weten?

Neem contact op met Textkernel
Meer informatie over InGoedeBanen.nl