Werkgevers in Noord-Holland plaatsen vacatures vaker in het Engels

10,8% van de online Nederlandse vacatures geplaatst door werkgevers is Engelstalig. Dat blijkt uit cijfers van vacatureanalysetool Jobfeed dat onderzoek heeft gedaan naar Engelstalige vacatures in Nederland. Van de vacatures geplaatst door intermediairs is slechts 6,8% in het Engels.

30% van alle Engelstalige vacatures in Noord-Holland
De meeste Nederlandse Engelstalige vacatures zijn afkomstig uit Noord-Holland. Maar liefst 30% van alle Engelstalige vacatures in Nederland is in Noord-Holland. In vergelijking, deze provincie heeft 20% van alle Nederlandse vacatures (Bron: Jobfeed Q3 analyse 2014).

Gekeken naar het aandeel van de Engelstalige vacatures per provincie, blijkt dat Noord-Holland ook het grootste aandeel Engelstalige vacatures heeft. 13% van alle vacatures in Noord-Holland is Engelstalig. Noord-Holland wordt gevolgd door Zuid-Holland (7%), Noord-Brabant (7%), Limburg (6%) en Utrecht (5%).

Percentage van vacatures dat Engelstalig is, per provincie gemeten over het aantal geplaatste vacatures tussen 1 januari – 31 oktober 2014. Bron: Jobfeed
Percentage van vacatures dat Engelstalig is, per provincie gemeten over het aantal geplaatste vacatures tussen 1 januari – 31 oktober 2014. Bron: Jobfeed

Meeste Engelstalige vacatures in IT, weinig in Gezondheidszorg
Of een vacature vaak in het Engels wordt gepubliceerd, verschilt per beroepsgroep. De grafiek hieronder laat zien dat van de grootste tien beroepsgroepen, IT het grootste aandeel Engelstalige vacatures heeft. 15,6% van alle ICT-vacatures is geschreven in het Engels. In zorgvacatures daarentegen, is nog geen 2% van de vacatures Engelstalig.

Percentage van vacatures dat Engelstalig is, per beroepsklasse gemeten over vacatures geplaatst tussen 1 januari – 31 oktober 2014.  - Bron: Jobfeed
Percentage van vacatures dat Engelstalig is, per beroepsklasse gemeten over vacatures geplaatst tussen 1 januari – 31 oktober 2014. – Bron: Jobfeed

Methode en Bronvermelding
De cijfers zijn afkomstig van Jobfeed, de bron voor vacaturemarktinformatie van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor deze analyse zijn 5,4 miljoen vacatures, geplaatst in de periode 1 januari t/m 31 oktober 2014, geanalyseerd, gecategoriseerd en ontdubbeld, waarvan 1,1 miljoen unieke vacatures overbleven.

Voor meer informatie over deze of andere analyses over de arbeidsmarkt, stuur een email naar pers@jobfeed.nl.