Zicht op de arbeidsmarkt van morgen, in minder tijd.
Customer Story

Zicht op de arbeidsmarkt van morgen, in minder tijd.

Uitdaging

Het is moeilijk om snel goede bronnen te vinden over de vraag binnen de arbeidsmarkt. Dit maakt de toetsing van nieuwe en bestaande opleidingen een gecompliceerd en onzeker proces.

Fontys Hogescholen is een aanbieder van hbo-opleidingen met diverse vestigingen in voornamelijk het zuiden van Nederland.

Fontys Hogescholen moet elk van zijn opleidingen zowel bij aanvang als elke 6 jaar toetsen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Betrouwbare en concrete arbeidsmarktcijfers vinden is echter een moeilijk en tijdrovend proces voor de dienst Marketing en Communicatie van Fontys Hogescholen.

Om de maatschappelijke relevantie van een (toekomstige) opleiding te kunnen vaststellen, zijn gedetailleerde arbeidsmarktcijfers nodig uit verschillende betrouwbare bronnen. Een nieuwe opleiding aanvragen vraagt om een MDT- en TNO-project: de voorgenomen opleiding moet goedgekeurd worden op macrodoelmatigheid (MDT) en vervolgens de Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorstaan. Deze processen duren gemakkelijk langer dan een jaar. Ook de zesjaarlijkse accreditatie van bestaande opleidingen is een tijdrovend proces.

Bovendien geldt voor zowel de aanvraag voor nieuwe opleidingen als voor de accreditatie van bestaande opleidingen: het is steeds weer een uitdaging om goede bronnen te vinden met betrouwbare, gedetailleerde cijfers over de huidige arbeidsvraag op de markt. Dit is echter wel van cruciaal belang om de juiste beslissing te kunnen maken over het opzetten of voortzetten van een opleiding.

Download de volledige klantcaseTeun Slot, marketingmanager bij Fontys Hogescholen

“Met deze tool gaat het marktonderzoek dat wij doen voordat we een nieuwe opleiding kunnen starten, veel sneller: je hoeft niet meer talloze websites te raadplegen om naar de juiste data op zoek te gaan, maar je hebt met Jobfeed één goede bron waar je alle gegevens uit kunt halen die je nodig hebt. Wij hebben nog geen halve dag nodig om een analyse te maken van de data uit Jobfeed, terwijl zo’n analyse voorheen een volledige werkweek kostte. En dan zijn de cijfers uit Jobfeed ook nog eens veel concreter.”

Oplossing

Sneller en beter inzicht in betrouwbare arbeidsmarktgegevens met Textkernels Jobfeed

Fontys heeft met Jobfeed beschikking over een betrouwbare bron die de realtime marktvraag inzichtelijk maakt. Jobfeed geeft inzichten die zowel voor de aanvraag van nieuwe opleidingen als voor de accreditering van bestaande opleidingen van grote waarde zijn.

Wil Fontys een nieuwe opleiding aanbieden, dan speelt Jobfeed een cruciale rol in het stadium van het vooronderzoek. Aan de hand van een grondige analyse op basis van Jobfeed krijgt Fontys een duidelijk beeld van de vraag op de arbeidsmarkt naar bepaalde kennis en vaardigheden. Dit geeft binnen afzienbare tijd inzicht in de vraag of de nieuwe opleiding een realistische kans van slagen heeft met het oog op de marktvraag.

Ook in de zesjaarlijkse accreditaties speelt Jobfeed een essentiële rol: de software geeft snel een diepgaand inzicht in de vraag of de opleiding nog aansluit bij de praktijk van de werkvloer. Jobfeed vormt hierdoor een waardevolle bron bij accreditaties: Fontys haalt er relevante, zeer specifieke data uit op basis waarvan zij de maatschappelijke relevantie van een opleiding kunnen toetsen.

Resultaten

Jobfeed geeft Fontys Hogescholen meer inzicht in de daadwerkelijke vraag naar arbeid en zorgt zo voor een sterkere, zekerdere positie bij de aanvraag van nieuwe opleidingen en accreditaties van bestaande opleidingen. Textkernel’s Jobfeed levert Fontys het volgende op:

 1. Tijdswinst en geldbesparing

  Wilde Fontys eerder een aanvraag indienen voor een nieuwe opleiding, dan betekende dat vóór Jobfeed dat het eigen marktonderzoek van Fontys al snel een week in beslag nam. Nu voert Fontys met Jobfeed hetzelfde onderzoek uit en stelt een analyse op in zo’n vier uur tijd. De data uit Jobfeed is daarnaast ook nog eens concreter dan de data die Fontys eerder zelf bij elkaar verzamelde.

 2. Meer zekerheid

  Waar Fontys eerder vaak in eerste instantie afging op een ‘onderbuikgevoel’ om te bepalen welke opleidingen mogelijk interessant zouden zijn om in het opleidingsaanbod op te nemen, kan Fontys nu in een vroeg stadium de arbeidsmarktdata raadplegen. Dit voorkomt dat er onnodig werk wordt gemaakt van de aanvraag van een nieuwe opleiding waarvan achteraf blijkt dat er te weinig marktvraag naar is. Tevens is er dankzij Jobfeed meer zekerheid op de goedkeuring van een nieuwe opleiding, doordat Fontys tijdens het aanvraagtraject meer specifieke statistieken heeft om de maatschappelijke relevantie van de nieuwe opleiding te kunnen onderbouwen.

 3. Meer eigen regie en gedetailleerd inzicht

  Fontys is minder afhankelijk van externe marktonderzoekbureaus. Externe marktonderzoeken zijn nog wel nodig om een goed onderbouwde aanvraag voor een nieuwe opleiding in te dienen, maar Fontys heeft nu ook een inhouse betrouwbare bron voor specifiek inzicht in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarktstatistieken die Jobfeed biedt, zijn zeer gedetailleerd toe te spitsen op bijvoorbeeld een bepaald beroep of een bepaalde markt. Dit maakt de cijfers voor Fontys relevanter dan bijvoorbeeld cijfers van het CBS, die veel globaler en algemener zijn.

Jobfeed voor onderwijsinstellingen

Aanvullende voordelen

 1. Help studenten een geschikte stageplek te vinden
  De realtime arbeidsmarktinformatie van Jobfeed is ook zeer geschikt om studenten aan een passende stageplek te helpen. Op deze manier voegt een onderwijsinstelling indirect waarde toe aan de opleiding die de student volgt: de student krijgt de kans werkervaring op te doen op een plek die goed aansluit op zijn curriculum.
 2. Krijg inzicht in de daadwerkelijke marktvraag, niet in de gecreëerde marktvraag
  Waar ander marktonderzoek gebaseerd wordt op de vraag aan organisaties of ze talent X of kennis van Y mogelijk interessant zouden vinden om in hun talentenpool op te nemen, geeft Jobfeed inzicht in de daadwerkelijke vraag van werkgevers. Jobfeed brengt de talenten, opleidingen en criteria boven water waar werkgevers echt naar vragen in de vacatures die zij zelf uitschrijven. Jobfeed geeft dus een realistisch beeld van de vraag naar arbeid, geen gekleurd beeld dat al gefilterd is op basis van de vragen die marktonderzoekers stellen.
Textkernel BV

Over Textkernel

Textkernel werkt met meer dan 1.000 HR- en uitzendorganisaties wereldwijd om het nieuwste op het gebied van Artificial Intelligence binnen handbereik van onze klanten te brengen. We werken met bedrijven in allerlei branches en leveren meertalige parsing, semantische zoek- en matchtechnologie, en arbeidsmarktinformatie.

Neem contact met ons op