Kerstboodschap van onze CEO

Kerstboodschap van onze CEO

Beste relatie,

We naderen het eind van 2020. In zakelijk opzicht was dit voor ons een goed jaar met als hoogtepunten de strategische overname door Main Capital, het behalen van de 3e plek in de Main Software 50 en het lanceren van onze nieuwe Skills API.

Textkernel waardeert de continue steun van onze klanten en partners. Ondanks deze moeilijke tijd zijn we in staat geweest onze groei in stand te houden. We hebben diverse nieuwe klanten mogen verwelkomen, en mooie innovatieve projecten mogen opzetten met sommigen van onze oudste klanten.

Dit jaar hebben we besloten om in plaats van kerstgeschenken te versturen, organisaties en mensen te steunen die harder geraakt zijn door de pandemie. We hebben donaties gedaan aan UNICEF, evenals een aantal goede doelen in verschillende lokale markten. Als trots Amsterdam’s bedrijf dat heeft geprofiteerd van een sterke tech community, hebben we er in Nederland voor gekozen om een donatie te doen aan het NEMO science museum. We bewonderen het belangrijke werk dat zij doen voor het bij elkaar brengen van wetenschap en technologie en het stimuleren van een nieuwe generatie in het ontwikkelen van hun talent.

Bedankt voor de samenwerking en interesse in het afgelopen jaar en we kijken uit naar een voorspoedig 2021.

Fijne feestdagen!

Gerard Mulder, CEO
Namens het gehele Textkernel-team