Jobfeed open data voor Challenge School & Toekomst

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt laat te wensen over. 100.000-en jongeren zijn jaarlijks op zoek naar een stageplek of baan vanuit hun mbo-opleiding of een studie in het hoger onderwijs. Aan de andere kant zijn bedrijven vaak op zoek naar talentvolle starters. In de Challenge School & Toekomst daagt de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Jet Bussemaker, app-ontwikkelaars -jong en oud- uit om de match tussen vraag en aanbod van stages en (leer)banen voor jongeren en starters te verbeteren.

Open data voor transparantie, samenwerking en kennisdeling
Het doel van deze Challenge is de ontwikkeling van apps waardoor jongeren en werkgevers elkaar beter kunnen vinden. Dit betreft zowel stages, leerwerkplekken als startersbanen. De Challenge School & Toekomst vraagt om apps die (mede)ontwikkeld zijn op basis van open data. Dat is revolutionair en sluit aan bij de trend om tot nu toe besloten data openbaar toegankelijk te maken. Een ontwikkeling, gedreven door de behoefte aan transparantie, nieuwe vormen van samenwerking en het delen en creëren van kennis.

Vacaturedata uit Jobfeed voor matching
De Challenge wordt georganiseerd door het netwerk Open Onderwijs Data van de Open State Foundation en het ministerie van OC&W. De app ontwikkelaars maken gebruik van databases van ROA, Timing, Textkernel, DUO, Onderwijsinspectie, Werken.nl en het ministerie van Defensie. Textkernel heeft de Jobfeed vacaturedata als open data ter beschikking gesteld voor deze wedstrijd. Met deze data kunnen apps worden ontwikkeld die studenten en starters met werkgevers matchen.

Finale op 27 maart
Voor de Challenge stelt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker in totaal € 20.000 prijzengeld beschikbaar. In de eerste juryronde op vrijdag 6 maart zijn de vijf beste app-ontwikkelaars na een pitch van hun prototype geselecteerd. LinkingSkills, JobTease, Vooruitzicht, JobsGenie en Werkbezor.gd zijn de gelukkige winnaars, die nu tot 27 maart de tijd hebben om hun product af te maken. Op 27 maart ontvangt de maker van de winnende app de prijs uit handen van minister Bussemaker.

Lees meer over de challenge