HR-technologieleverancier Textkernel eerste aanbieder van ESCO taxonomie

Textkernel biedt support aan voor de recentelijk gelanceerde ESCO taxonomie voor vaardigheden en beroepen als onderdeel van haar nieuwe CV parsing release. ESCO (European Skills Competences/Qualifications and Occupations) is de meertalige classificatie van Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen en biedt een gemeenschappelijke taal, waarin vaardigheden centraal staan, voor vacatures en kandidaatprofielen in IT systemen. ESCO maakt semantische bronnen beschikbaar voor de arbeidsmarkt in alle EU-talen.

De eerste publieke versie van de ESCO taxonomie werd officieel gelanceerd op 23-24 oktober 2013 door de Europese Commissie. “Hoewel dit slechts de eerste versie van ESCO is en het ESCO project nog in een vroeg stadium zit, geloven wij sterk in het potentieel van semantische instrumenten voor de EU-arbeidsmarkt. Wij geven volledige steun aan dit initiatief van de EU “, zegt Jakub Zavrel, CEO van Textkernel. Textkernel is de eerste HR-technologieleverancier die het ESCO framework heeft omarmd en geïmplementeerd in een standaard product voor semantische recruitmenttechnologie.

Wat doet Textkernel?
Textkernel heeft CV parsing in 15 talen ontwikkeld dat automatisch semantische informatie extraheert uit CV’s en is in staat om deze informatie om te zetten naar de taxonomie van de klant. Textkernel biedt nu ook standaard extractie en classificatie aan naar de ESCO taxonomie. Dit verrijkt CV- en vacaturegegevens met vaardigheden en competenties, de basis voor goede zoek-en match toepassingen, en maakt Europese uitwisseling van dergelijke gegevens mogelijk.

Waarom een standaard taxonomie?
Bedrijven en vacaturesites gebruiken vaak eigen classificatiesystemen voor beroepen en vaardigheden. Dit vereist een grote onderhoudsinspanning, vooral wanneer meerdere talen betrokken zijn. “Het gebruik van een standaard zoals ESCO vermindert niet alleen de onderhoudsinspanning, het maakt het ook veel gemakkelijker om semantisch gecodeerde gegevens uit te wisselen met andere partijen en systemen“, legt Jakub Zavrel uit. ESCO is een zeer geavanceerde standaard die verder gaat dan een taxonomie van beroepen en vaardigheden. Het maakt de relatie tussen vaardigheden, beroepen, en in de nabije toekomst kwalificaties, beschikbaar voor de gebruikers. De eerste versie van ESCO bevat ongeveer 4800 beroepen en meer dan 5.000 vaardigheden en competenties.

Meertalige interoperabiliteit voor de EU-arbeidsmarkt
Met het besef dat de ontwikkeling van een dergelijke standaard de sleutel is tot een goed functionerende EU-arbeidsmarkt en dat nationale regeringen niet in staat zijn dit te coördineren, heeft de Europese Commissie het ESCO –project opgezet voor alle talen. Dit project loopt tot 2017. ESCO zal hiermee de ruggengraat worden van een EU-brede uitwisseling van arbeidsmarktinformatie.

Een van de belangrijkste doelen van ESCO is de semantische interoperabiliteit van de nationale diensten voor arbeidsvoorziening. Vanaf 2014 moet elke publieke arbeidsvoorziening in de EU (zoals het Nederlandse UWV, de Duitse Bundesagentur für Arbeit en het Franse Pôle Emploi) vacatures en CV’s in de ESCO-classificatie aanleveren aan het EURES-portaal. ESCO zal ook betere online matching van kandidaten en vacatures mogelijk maken. Het uiteindelijke doel is om meer mensen aan een baan te helpen door heel Europa.

Neem contact op met Textkernel voor meer informatie over CV parsing en hoe Textkernel u kan helpen met het gebruik van de ESCO taxonomie.

Over Textkernel
Textkernel specialiseert zich in semantische recruitmenttechnologie en biedt recruiting tools om het proces van het matchen van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt te versnellen: meertalige cv parsing, vacatureparsing en semantische zoek-, sourcing- en matching-software. Het bedrijf is opgericht in 2001 als een als een private commerciële R&D spin-off van onderzoek in Natural Language Processing en Machine Learning aan de Universiteiten van Tilburg, Antwerpen en Amsterdam. Inmiddels is Textkernel internationaal gevestigd als één van de marktleiders in haar segment.
www.textkernel.nl